baby motoriekDe motorische ontwikkeling kan beoordeeld worden door te kijken naar de motorische mijlpalen die het kind heeft behaald en op basis van kwaliteit van bewegen. Voorbeelden van mijlpalen zijn rollen, kruipen, zitten, staan en lopen. Met behulp van deze mijlpalen wordt beoordeeld of kinderen een voor een bepaalde leeftijd passende motorische vaardigheid beheersen. De leeftijd waarop gezonde kinderen bepaalde mijlpalen bereiken, kent een grote spreiding.

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen, kunnen wijzen op een probleem binnen de ontwikkeling. De sensomotorische ontwikkeling kan vertraagd verlopen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

De arts van het consultatiebureau of de huisarts kan dergelijke problemen signaleren en u eventueel verwijzen naar een kinderfysiotherapeut. Ook zonder verwijzing kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut. Na een intakegesprek wordt onderzoek verricht om de motorische problemen in kaart te brengen waarna een behandelplan wordt opgesteld, indien nodig. De behandeling kan aan huis gegeven worden zodat er optimaal kan worden ingespeeld op de thuissituatie. De kinderfysiotherapeut geeft adviezen en gerichte oefeningen mee om de motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren.