Meestal is je baby vlug te troosten en weet je wat er aan de hand is. Maar bij sommige baby's helpt voeden, verschonen of koesteren niet. Ze blijven maar doorhuilen en je weet niet waarom. Als een baby meer dan drie uur per dag, meer dan drie dagen per week, gedurende minstens drie weken huilt zonder aanwijsbare reden, noemen we dit een huilbaby. Belangrijker nog dan de frequentie van het huilen, is dat ouders het huilen als een probleem en/of een belasting ervaren. Het huilen is een symptoom en slechts een van de kenmerken van deze baby's. Deze baby's huilen niet alleen veel, maar zijn ook moeilijk te troosten als ze eenmaal overstuur zijn. Ze zijn over het algemeen ook bijzonder actief en (over)beweeglijk, schrikachtig en snel afgeleid. Ze kunnen moeilijk tegen verandering. Ze kunnen snel van stemming veranderen, waardoor hun gedrag onvoorspelbaar wordt. Huilbaby's vergen daardoor extra veel tijd en energie van ouders.

1. Hulpvraag van de ouders
Ouders zijn vaak ongerust en begrijpen het gedrag van hun baby niet. Ze worden onzeker en weten niet meer wat te doen om het huilen te verminderen. Vragen zich af· wat de gevolgen kunnen zijn· op korte en lange termijn.

2. Observatie en onderzoek
De kinderfysiotherapeut zal allereerst een observatie en onderzoek verrichten. Verder zal de kinderfysiotherapeut u ·vragen stellen om het huilgedrag beter in kaart te brengen. Deze vragen hebben betrekking op de omgang met en de verzorging van de baby, het ritme van de baby en de hieraan gerelateerde huilmomenten.

3. Therapie/instructie
Het tijdig begeleiden van ouders is zinvol. Het is van belang op het huilen van een prikkelbare baby te reageren. De wijze waarop er getroost moet worden, kan voor ieder kind verschillend zijn. Men dient te ontdekken wat dit kind nodig heeft. Wel is uit onderzoek gebleken dat met name rust en regelmaat, soms in combinatie met inbakeren en/of babymassage een duidelijke positieve invloed hebben op het gedrag van een huilbaby. Ouders met een huilbaby worden vaak onzeker over de omgang met hun kind. Door middel van tips en adviezen m.b.t. verzorging en omgang van de baby wordt samen met de ouders geprobeerd om het huilen te verminderen en zo weer meer rust en vertrouwen te krijgen.