Afwijkende mondgewoonten & OMFT

Afwijkende mondgewoonten geven bijna altijd een afwijkende vorm van het gebit maar kunnen ook leiden tot incorrecte articulatie, afwijkende groei van de kaak en
KNO-problemen.

Afwijkende mondgewoonten zijn:

  • duimen, vinger- en/of speenzuigen
  • open mondgedrag
  • habitueel mondademen
  • afwijkende tongligging in rust
  • foutieve lipgewoonten
  • afwijkend kauwen
  • nagelbijten
  • afwijkend slikken

Logopedische behandeling volgens OMFT

De Oromyofunctionele Therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht van de orofaciale (gezichts)spieren. De therapie omvat gemiddeld 7 tot 14 sessies van circa 25 minuten; eerst wekelijks en daarna met langere tussenpozen. Na afloop van de behandeling vinden er langere tijd nog controles plaats.
Tijdens de lessen worden allerlei verkeerde bewegingen en houdingen van de tong, lippen en kaken vervangen door goede. Na elke les worden oefeningen meegegeven. Alleen door veelvuldig oefenen is verandering mogelijk. Doorzettingsvermogen en motivatie zijn voorwaarden voor succes.

Myobrace

Binnen de behandeling wordt vaak gebruik gemaakt van een Myobrace. Dit is een zachte beugel die één uur overdag en de gehele nacht wordt gedragen. Zo ontstaat veel extra oefentijd, zonder dat dit veel moeite kost. Met behulp van een trainer leert het kind de lippen dicht te houden en de tong op de juiste plaats te zetten. Hierdoor wordt de afwijkende slik doorbroken en leert het kind de goede tongpositie meteen toepassen. Een Myobrace is via Alles Kids beschikbaar voor €65,- en wordt niet vergoed. Wel is de ervaring dat kinderen een korter beugeltraject nodig hebben wanneer een Myobrace wordt ingezet.

Samenwerking tandartsen en orthodontisten

De logopedisten van Alles Kids werken nauw samen met tandartsen en orthodontisten. Tandartsen kunnen vroegtijdig afwijkend mondgedrag herkennen en kunnen daarom doorverwijzen naar de logopedisten van Alles Kids. Daarnaast is de logopedische behandeling volgens OMFT een goede aanvulling op de orthodontische behandeling.

Specialisatie

De logopedisten van Alles Kids hebben allemaal de basiscursus OMFT gevolgd en zijn daarom bevoegd deze therapie uit te voeren.