Bij articulatiestoornissen gaat het om spraakklanken die worden weggelaten, vervangen of vervormd. De bekendste articulatiestoornissen zijn lispelen/ slissen, hierbij worden de /t/, /n/, /l/, /d/ en /s/ klank tussen of tegen de voortanden uitgesproken en het niet kunnen uitspreken van de /r/ en /l/ klanken. Daarnaast komen ook meervoudige articulatiestoornissen voor, hierbij worden meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Een voorbeeld van het weglaten van een klank is toep ipv stoep. Een voorbeeld van het vervangen van een klank is tonijn ipv konijn en toten ipv koken, waarbij de k wordt uitgesproken als een t klank.