Schisis

Het woord schisis komt uit het Grieks en betekent spleet. Kinderen met schisis zijn geboren met een spleet in lip, kaak en/ of gehemelte. Soms is ook de huig gespleten. Bij een schisis komen meerdere problemen voor. Direct na de geboorte kan een baby moeite hebben met het eten en drinken. Rond de leeftijd van gemiddeld twee jaar wordt een logopedisch onderzoek gedaan door een logopedist uit het Schisisteam en zij kan logopedische behandeling adviseren. Om de behandeling van schisis goed uit te kunnen voeren is hiervoor extra scholing gevolgd en wordt nauw samengewerkt met de logopedist van het schisisteam.