Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij onze zintuigen informatie geven die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Veiligheid en het kunnen aanpassen aan de wisselende omstandigheden wordt door de informatie vanuit de zintuigen geregeld. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam.
De verschillende zintuigen die informatie geven van buiten zijn de ogen, de oren, de reuk en smaak, de tastzin. De zintuigen die informatie geven van binnen uit zijn het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen wordt ontvangen komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt ervoor dat de informatie goed wordt verwerkt. Op deze manier is duidelijk wat in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kan daarop adequaat worden gereageerd. Ieder mens reageert anders op het ervaren en verwerken van zintuiglijke prikkels. Het is mogelijk om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en hierdoor kan men de informatie die belangrijk is adequaat gebruiken. De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven.

Problemen die vanuit de sensorische informatieverwerking kunnen ontstaan en een relatie hebben met logopedie zijn wisselend. In de spraak kunnen problemen ontstaan wanneer niet duidelijk is hoe je de tong, lippen en andere spieren in het gezicht moet bewegen om duidelijk te kunnen spreken, omdat je dit niet goed voelt. Wanneer problemen ontstaan in het voelen van de verschillende soorten voedsel in het mondgebied kunnen problemen ontstaan met eten en drinken.