Het gehoor is voldoende, maar toch lijkt het alsof het kind niet goed luistert. Dit heeft te maken met de verwerking van de auditieve informatie. Hierdoor kunnen meerdere problemen ontstaan. Deze problemen hebben te maken met de luistervaardigheid.

Het auditieve onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken kan verstoord zijn. Hierbij kan worden gedacht aan: een zwak auditief geheugen, moeite met het spraakverstaan in een rumoerige omgeving, het onthouden en manipuleren van spraakklanken, zoals het hakken van woorden in klanken (auditieve analyse), het plakken van klanken tot woorden (auditieve synthese) en het horen van het verschil tussen twee verschillende klanken (auditieve discriminatie).

Bovengenoemde problemen worden vaak in de onderbouw gesignaleerd. Het betreft hier problemen met allerlei auditieve vaardigheden, zoals rijmen, hakken, plakken en manipuleren met letters. Dit kan in het vervolg van het basisonderwijs, de middenbouw, leiden tot problemen met het lees- en spellingproces. Deze problemen zijn tevens risicovoorspellers voor dyslexie.

De logopedisten van logopediepraktijk Alles Kids zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. Zij hebben een aanvullende opleiding gevolgd. Een deel van de logopedisten zijn ook gespecialiseerd in dyslexie en staan ingeschreven in het Dyslexieregister van de NVLF.