Update m.b.t. het beleid van Alles Kids bij Corona (2 april 2020)

Maatregelen Coronavirus verlengd tot 28 april.
Dit betekent voor Alles Kids dat wij de ingeslagen weg van behandeling op afstand via online therapie zullen blijven geven.

Update Coronavirus 22-03-2020 m.b.t. Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Paramedisch kindercentrum Alles Kids blijft zorg verlenen, echter vanaf heden nemen wij enkele voorzorgsmaatregelen.

Update m.b.t. het beleid van Alles Kids bij Corona

De overheid heeft besloten de scholen te sluiten. Dit is voor ons echter geen reden om ook de praktijk te sluiten. Wij zullen de eerder genoemde maatregelen blijven hanteren. Wanneer u twijfelt aan de gezondheid van uw kind of uzelf, vragen wij u om de behandeling af te zeggen.

Maatregelen van Alles Kids rondom het Coronavirus

Wij hebben enkele maatregelen in werking gesteld om verspreiding van het Coronavirus te beperken.

6 maart 2020 Dag van de Logopedie

Op vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om de logopedie extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar vragen we extra aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en de invloed op het lezen en schrijven.

De leesvaardigheid en het leesplezier van middelbare scholieren in Nederland

Bijna een kwart van de 15-jarigen leest zó slecht dat ze zich niet als zelfstandige burger redden in de samenleving.