Rijmen heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen

Kinderen die makkelijk rijm herkennen hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen die minder vaardig zijn in rijmen. Ongeacht intelligentie en taalachtergrond.

Nieuwe kennis over hersenontwikkeling baby’s biedt zicht op verbeteren zorg aan prematuren

Uit onderzoek is gebleken dat al voor de geboorte 60 procent van de hersenverbindingen zijn aangelegd. Dit biedt mogelijkheden voor prematuren.

ASHA Convention Orlando

ASHA Convention Orlando In Orlando, Florida heeft in november het ASHA congres plaatsgevonden voor onder andere logopedisten. Collega Manon was hierbij aanwezig.

Save the Children

Save the Children Doe jij ook mee met de actie?!

Floorplay

Floorplay Logopedist Yasmina was deze week aanwezig bij het congres van Floorplay. Zij zet de aanpak van Floorplay zoveel mogelijk in tijdens de logopedische behandelingen van het jonge kind. In de toekomst gaat zij zich nog meer verdiepen in Floorplay.

Groeiende berg papier bezorgt zorgprofessional slapenloze nachten

ZorgprofessionalDe groeiende hoeveelheid papierwerk bezorgt zorgprofessionals slapeloze nachten. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 9000 zorgprofessionals, dat VvAA uitvoerde in het kader van haar negentigjarige bestaan. Zorgverleners hebben met name veel moeite met de rol van zorgverzekeraars en de overheid, vanwege de toenemende administratieve druk, hun bemoeienis bij behandelingen en de moeizame onderhandelingen over contracten en vergoedingen.